AFFÄRSSYSTEM  FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN

 

 

SI Foodware är ett Microsoft Dynamics-tilläggsprogram för livsmedelsindustrin.

Läs mer

SI FOODWARES ONLINE DEMO

 

Vill du se hur systemet fungerar?  Fråga efter en demo.

Läs mer
Business -inteliigence -2018-food -comapny

Why Business Intelligence in 2018 is also important for you as a food company

What exactly is BI and what can it imply for a food company?

Läs mer